Hardloper (pagina banner)

Waar wordt er gezwommen?

Bij onze triathlon hebben we meerdere opties om te zwemmen. De Surfvijver, de Grift en eventueel kunnen we - als het echt niet anders kan - uitwijken naar de Grote Pekken. Deze laatste optie komt alleen in beeld als het echt niet anders kan. Maar de Surfvijver en de Grift zijn beiden goede alternatieven. Wat gaat het worden? De Surfvijver is een stilstaand water. Dat verhoogt de kans op blauwalg in de zomer. In voorgaande jaren waren we als organisatie, samen met de Gemeente Veenendaal, altijd in staat de blauwalg te bestrijden, waardoor er veilig gezwommen kan worden. In 2022 lukte dat helaas niet, waardoor we drie weken voor de wedstrijddatum moesten uitwijken naar de Grift. In principe kan daar altijd gezwommen worden, omdat het stromend water is en er geen blauwalg ontstaat. Uit de evaluatie kwam een lichte voorkeur voor zwemmen in de Surfvijver, maar het zwemmen in de Grift werd zeker niet als vervelend ervaren. Wat wel als groot nadeel werd genoemd is de afstand van het zwemmen naar de wisselzone. Op basis van deze feedback hebben we als organisatie hebben we daarom een voorkeur voor zwemmen in de Surfvijver. Of dat gaat lukken? We hebben veel onder controle maar helaas niet de situatie rond de blauwalg. Gelukkig kunnen we altijd uitwijken naar de Grift als het nodig is. Starten: rollend of massa? Het zwemmen in de Grift brengt met zich mee dat een massastart niet mogelijk is. Met tientallen deelnemers tegelijk van start aan lukt dan niet. In de Grift zwemmen betekent altijd een rollende start, één voor één over de MyLaps mat en dan het water in. Uit de evaluatie kwamen veel vragen om ook in de Surfvijver rollend te mogen starten. En dat gaan we doen! Op elke afstand is een massastart en een rollende start. Dus voor de bikkels, die gaan voor de battle naar de eerste boei: ga van start in serie 1 van jouw afstand. Voor de rollende starters, ga van start in de 2e serie van jouw afstand.

Terug naar het overzicht